Geschiedenis S.V. Generaal van Merlen“Een sieraad van het Nederlandse leger”De vereniging dankt zijn naam aan jonkheer-generaal Bernhard van Merlen (1800-1890). Geboren op 25 april in Groningen, zoon van een beroepsofficier. Op nog geen 14-jarige leeftijd is hij in dienst getreden als cadet – half leerling, half soldaat – en woonde de slag bij Waterloo bij. In deze bloederige strijd tegen Napoleon verloor hij zijn vader, commandant van de Brigade Lichte Cavalerie.

De officiersrang bereikte de jonge Bernard al in 1819. Acht jaar later. In 1827, trouwde hij met de toen 18-jarige Gerigje Adriana van Everdingen. Uit dit huwelijk zijn vijf dochters en een zoon geboren.

Van Merlen woonde de Belgische opstand bij en werkte als adjudant voor de Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach. Om deze, en andere, moedige daden werd hij in 1836 door Koning Willem I verheven in de Nederlandse Adelstand.

De kroon op zijn loopbaan was de bevordering tot generaal-majoor in 1855. Echter, in november 1857 is hij door de Minister van Oorlog eervol ontslagen en met pensioen gestuurd. Zijn militaire geschriften lijken hiervoor de aanleiding. Naast waardering leverden deze hem ook veel tegenstanders op.

Hij overleed op 19 december 1890. Bij zijn overlijden kon de schrijver van het overlijdensbericht in de Militaire Gids (1890) niet anders opmerken dan als “iemand die zijn tijd verre vooruit was” door zijn vooruitstrevende werk voor het Nederlandse Leger.

Op 22 juli 1890 wijdde de Amsterdamsche Courant een hoofdartikel aan, de toen nog in leven zijnde, jonkheer Bernhard van Merlen. Zij plaatste zijn portret en noemde hem “een sieraad van het Nederlandse leger.” Met recht een verenigingsnaam om trots op te zijn.

Naar: Krol, H. (1987). Geschiedenis van het buitengoed Bosbeek in Heemstede en van het adellijk geslacht van Merlen. Heemstede: Drukkerij Melisie.